Általános Szolgáltatási Feltételek
www.csapagytech.hu

Szolgáltató neve: Hegyi Mátyás EV.
Szolgáltató székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Posta Köz 1/A fsz.1.
Szolgáltató e-mail címe: info@csapagytech.hu
Telefonszám: +36 20 941 56 83
Nyilvántartási szám: 36602892
Adószám: 66609995-1-33
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzat jegyzője
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-77229/2014.
A szerződés nyelve: Magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:
Név: 3 in 1 Hosting Bt.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A
Telefonszám: +36 21 200 0040
Üzenet küldése

 1. Alapvető rendelkezések
  1. A webáruház tulajdonosa, továbbiakban, mint eladó nem vállal felelősséget az általa értékesített termékek helytelen, szakszerűtlen felhasználásából, beépítéséből okozta meghibásodásokért. Továbbá nem vállal felelősséget azok alkalmazásából eredő anyagi, fizikai, pszichikai sérülések kialakulásáért, melyet a vevő, valamint az általa vásárolt termék okoz, okozott. Az eladó felhívja a vevő figyelmét, hogy a vásárlás folyamán tájékozódjon a megvásárolni kívánt termék technikai alkalmazhatóságáról, felhasználhatóságának lehetőségeiről, amelyet a termékek leírása tartalmaz. Amennyiben a megvásárolni kívánt termék, eszköz leírása nem nyújt elegendő információt a vevő számára, úgy lehetősége nyílik e-mailen, postai úton, illetve telefonon történő információkérésre, további információk megismerése céljából a megvásárolni kívánt termékre vonatkozóan. A vevő az általa megvásárolt termék felhasználása, alkalmazása során megbizonyosodik a termék felhasználásának alkalmatlanságáról, az eladót nem terheli az áru visszavételére, a vételi összeg visszafizetésére az nem kötelezi.  Az eladó felhívja a vevő figyelmét, hogy vásárláskor a megvásárolni kívánt termék, eszköz kiválasztása alapos körültekintést kíván. Az esetleges félreértések és az ezekből kialakuló viták elkerülése végett, a vevő számára lehetőség van telefonon, illetve írásban információszerzésre az általa megvásárolni kívánt termékről, amely megkönnyítheti vásárlásának szándékát.

  2. Ezen általános szolgáltatási feltétel (továbbiakban: ÁSZF) 2014.07.30-tól érvényes a visszavonásig. Az ÁSZF hatálya kiterjed a www.csapagytech.hu (továbbiakban: eladó) Magyarország területén elektronikusan nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatásra, amely a webáruházon keresztül történik. A szerződés az eladó, valamint a vevő között magyar nyelven jön létre. Amennyiben a vevő Magyarországon működő, de nem magyar vállalkozás, úgy külön megállapodás, valamint közös megegyezés alapján, egy a felek által elfogadott nyelven az ÁSZF elkészíthető, azonban ennek költségei a vevőt terhelik. A webáruház mindenki számára elérhető, az szabadon látogatható. A web áruház által nyújtott szolgáltatásokat a vásárló teljes mértékben jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezően elismeri és elfogadja az ÁSZF- bent foglaltakat. Az ÁSZF a webáruház felső sorában található, a vásárlási feltételek ikonra kattintva. Az ÁSZF tartalmát az eladó bármikor megváltoztathatja, figyelembe véve a Hatályos magyarországi jogszabályokat, melyek meghatározzák a webáruház működésének feltételeit.

  3. www.csapagytech.hu on-line felülete, valamint tartalma (az ott található elemek, képek, írások, műszaki leírások, ismertetők, hivatkozások szerkesztése) a gyártó, importőr, beszállító és az eladó tulajdonát képezik. Ezért azok másolása, felhasználása, további alkalmazása, csak az eladó (a webáruház tulajdonosa) megkeresésével és annak írásbeli engedélyével lehetséges. Amennyiben ezt figyelmen kívül hagyva bárki ezeket felhasználja (másolja, terjeszti, továbbadja, lejáratáshoz használja), annak hatályos jogi következményekkel kel számolnia. A webshopban megrendelt termék szállítása, a termék rendelkezésre-állásának (a beszállító készletétől függően) megfelelően kerül végrehajtásra. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, akkor e-maliban, vagy telefonon a legrövidebb időn belül a vevő értesítést kap a termék szállításának idejéről. A teljesítést meghatározza, valamint befolyásolja az importőr és a beszállító árukészlete. Ha a vevő több árut rendel és közöttük van olyan áru, melynek mennyisége nem éri el rendelt mennyiséget, akkor a legrövidebb idő alatt a vevő e-maliban, illetve telefonon megkeresésre kerül.

 2. Adatkezelési szabály
  1. A webshopban történő személyes adatok megadása minden esetben önkéntes, a vásárláshoz szükséges. A vásárló adatainak kezelési jogalapja a vásárló adatainak megadása, melyeket a rendeléskor bocsát az adatkezelő számára rendelkezésre. A webshop használata során, a vásárlás, illetve a megrendelés a vevő személyes adatainak megadásával valósul meg. Ennek során a vevő a megrendelő lap kitöltésével megadja személyes adatait az eladó számára, és ezzel hozzájárul személyes adatainak diszkrét kezelésére, mely adatok csak a vásárlásra korlátozódnak. Az adatok kezelése szigorúan bizalmas információként kezelendő, melyeket a szolgáltató maximális diszkrécióval kezel. A Szolgáltató az Adatkezelési nyilatkozatban megfogalmazottak során kötelezettséget vállal a valamennyi magyar hatályos jogszabály adatkezelés és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Kötelezettséget vállal a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény betartására. A kutatás és közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény betartására, mely az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlására. A Szolgáltatónak kötelessége gondoskodni a személyes adatok bizalmas kezeléséről, hogy azok harmadik, jogosulatlan személyhez ne kerüljenek. A Felhasználó (vásárló) köteles a személyes jelszavát diszkréten kezelni, hogy illetéktelen személyhez az ne kerüljön. Amennyiben a Vásárló személyes adatai a vásárló hibájából fakadóan harmadik személyhez kerülnek, úgy az ebből eredő anyagi károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal. Továbbá a Vásárló köteles a valóságnak megfelelő adatokat közölnie a vásárláshoz szükséges regisztráció során, illetve a személyes adatainak megváltozása esetén azokat megadnia. Amennyiben a Vásárló nem a valóságnak megfelelő adatokat közli, valamint megsérti a regisztráció során a hatályos jogszabályokat, úgy a Szolgáltatónak jogában áll részlegesen, vagy teljes mértékben felfüggeszteni a vásárlás hozzáférhetőségének lehetőségét. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a már korábban a webshopban a Vásárló számára, hogy a felhasználó név és a jelszó megadása után személyes adatait ellenőrizze, valamint azok esetleges változása esetén adatait korrigálja. Ha a Vásárló a regisztrációs folyamat során személyes adatainak megadásakor, azokat akaratán kívül illetéktelen személyekhez juttatja, a Szolgáltató ezért semmilyen felelősséget nem vállal. Továbbá a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az informatikai rendszert támadás éri, vagy jogosulatlan behatolás történik és ebből kifolyólag a Vásárló adatai illetéktelen személyhez kerülnek, valamint ebből kifolyólag a Vásárlót kár éri. A szolgáltató megtesz minden szükséges tevékenységet, hogy a Vásárló adatai illetéktelen személy/személyekhez ne kerüljenek.

  2. Szolgáltató adatkezelési kötelezettségeA Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011-évi CXII törvény (infotv) 66. § (6) bekezdése alapján az alábbi nyilvántartási számon: NAIH-77229/2014. tartja nyílván a Szolgáltatót, aki így az adatvédelemről szóló törvényi előírásokat maradéktalanul betartja, azoknak megfelel és azokat magára nézve kötelezőnek tart. Az Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott rendelkezésekre a magyar jog előírásai a mérvadóak. Amennyiben a felek között kialakult nézeteltérés során a felek egymással peren kívül megegyezni nem tudnak, abban az esetben a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik. A Szolgáltató az adatvédelmi nyilatkozatban megfogalmazott rendelkezéseket a hatályban lévő jogszabályok keretein belül módosíthatja, mely módosításokat a Vásárló a webshop megnyitásával tudomásul veszi és azokat magára nézve kötelezőnek tartja. Ha az Adatvédelmi nyilatkozattal összefüggésben a Vásárlónak bármilyen kérdése merülne fel, úgy írásban, vagy telefonon keresse fel a Szolgáltatót bizalommal!

 3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások.
  1. A Webáruházban található termékek csak online vásárolhatóak, mely azt jelenti, hogy azok csak az internetes felületen keresztül rendelhetőek. A web felületen a termékek nettó és bruttó ára látható, mely nem tartalmazza külön a csomagolás árát, mely a termék postai úton történő küldéshez szükséges csomagolást jelenti, valamint a szállítási költséget. Az üzemeltető, mint eladó felhívja a tisztelt vevő figyelmét, hogy az esetleges elírásokért és tévesen közölt adatokért semmilyen felelősséget nem vállal! Az eladó a terméket, vagy termékeket a Magyar Posta futárszolgálat (MPL) útján juttatja el a vevő részére. A futárszolgálati költségeket az eladó nem befolyásolja, annak aktuális költsége a Magyar Posta honlapján található, és azt a magyar Posta kizárólagosan változtathatja. A szállítási költség a vevőt terheli a termék átvételekor. A termék átvételekor a vevő köteles ellenőrizni a csomag állapotát, és a csomag felbontásával meg kell hogy győződjön a termék épségéről, sérülésmentességéről. A vevőnek lehetősége van a megvásárolt termék személyes átvételére az eladóval előre egyeztetett időpontban és helyen, valamint külön megállapodás alapján az eladó is kiszállíthatja a terméket vevő részére, melynek díja az eladó és a vevő között kialkudott összeg.

  2. A vásárolni kívánt termék szállítási idejét meghatározza a beszállítók rendelkezésre álló árukészlete, így a mennyiségtől függően a szállítás határideje a beszállító teljesítésének függvénye. Amennyiben a beszállítók az eladóval megegyezett határidőn belül nem szállítanak, és azt időben, vagy egyáltalán nem jelzik, az ebből adódó kárért az eladó felelősséget nem vállal a vevő irányába.Ha a vevő több terméket rendel és közöttük van olyan termék, melynek mennyisége nem éri el rendelt mennyiséget (a beszállító készletének mennyisége), akkor az eladó a vevőt e-maliban,vagy telefonon értesti. Az eladó a szállítás lehetőségeihez mérten igyekszik a vevővel közösen meghatározott időben szállítani. A szállítás lehetőségét meghatározza, valamint befolyásolja némely termék geometriai paramétere (magasság, mélység szélesség), illetve termékek mennyisége.

  3. A webáruházban megvásárolható valamennyi termékhez termékleírás kapcsolódik, mely leírás tartalmazza a termék technikai, műszaki paramétereit, az előírt, illetve javasolt felhasználás lehetőségét és az alkalmazás területét, területeit. A termékekhez a termékleírás mellett fotó segíti a termék beazonosítását. A termékekről készült fotó a termék beazonosítása mellett illusztrációként is szerepelhet, mely eltérhet a valóságtól, azonban a termék lényegbeli felhasználását jelenti és nem a vevő megtévesztésére szolgál! Az esetlegesen ebből adódó félreértések elkerülése véget az eladó felelősséget nem vállal. Az ebből adódó kellemetlenségek megelőzése céljából forduljon az eladóhoz bizalommal.

  4. Akciós szereplő termékekről, valamint az akciós termékek megvásárlásának időtartamáról a webáruház folyamatosan tájékoztatja a tisztelt vásárlóközönséget a webáruház kezdő oldalán. Az akcióban szereplő termékek fotóval, valamint bruttó és nettó árral kerülnek feltüntetésre, melyek teljes mértékben informálják a vevőt. Az eladó kötelezi magát az akcióban szereplő termékek akciós áron történő értékesítésére. Az akciós időszakban feltüntetett ár változása a beszállító árváltoztatásának függvénye, melyet az eladó nem befolyásol.

 4. Rendelés menete
  1. A webáruház felülete felhasználóbarát, kezelése gyors, és egyszerű. Első vásárlás során a vevőnek be kell regisztrálnia magát a webáruházban a Fiókom/Regisztráció alatti menüben. Ebben a menüben meg kell adnia nevét, felhasználói nevét, mely a későbbi vásárlások folyamán szükséges. Választania kell, egy a vásárló számra megjegyezendő jelszót. Meg kell adnia e-mail címét, melyen elérhető. Ezen az e-mail címen kap értesítést az eladótól, valamint láthatja a megrendelését, amely tartalmazza a megrendelt terméket, termékeket, és azok árát, valamint a rendelési kódot. A visszaigazolás csak a rendelés megérkezését jelenti. Miután az eladó feldolgozza a megrendelést, e-mailben, vagy telefonon értesíti a vevőt a termék rendelkezésre-állásáról, valamint a leszállításának idejéről.

  2. A regisztráció befejezése után ellenőrizze az Ön által megadott adatok helyességét. A vevőnek lehetősége van az általa megadott adatok megváltoztatására bármikor a regisztrációs folyamat során, illetve a későbbi felhasználói felületére történő belépései során is.

  3. A következő lépésben a vevőnek meg kell adnia számlázási adatait, ezt a Címjegyzékem menüpontban kell megtennie. Fontos, hogy megadja telefonos elérhetőségét, melyen az eladó a rendeléssel kapcsolatban keresheti, informálja a megrendelt termék rendelkezésre állásáról.

  4. A vevő a termékcsoportok menüiben böngészve keresheti és választhatja ki az általa megvásárolni kívánt terméket. A termékre kattintva megjelenik a termék részletes leírása, és a vevő a Kosárba ikonra kattintva helyezheti a kívánt terméket a „Kosárba”.

  5. A webáruház kezelőfelületének jobb felső részén található a „Kosár” ahol a vevő megtekintheti az általa kiválasztott terméket, valamint a termék árát. A kosárban a vevő törölheti az általa kosárba helyezett terméket, vagy növelheti a termék mennyiségét.

  6. A termék megrendelésének módosítása csak írásban, e-mail formában módosítható.

 5. Számlázási, fizetési módok
  1. Előreutalással, a szállítást megelőzően a vevő átutalja az eladó által megadott bankszámla számra az áru bruttó értékét.

  2. Készpénzes értékkiegyenlítéssel, mely során a vevő az eladóval egyeztetett időpontban és helyen kiegyenlíti tartozását.

  3. Utánvét, mely során a vevő a szállító/postai szállítás során egyenlíti a megvásárolt termék értékét.

  4. A termék az eladó jogos tulajdonát képezi mind addig, amíg a vevő a termék teljes árát ki nem fizette, utalás esetén a teljes összeget átutalta! Amennyiben a teljes összeg kifizetése a vevő részéről nem történik meg, úgy az eladónak jogában áll a termék vevőtől történő visszaszállíttatására, melynek teljes költségét a vevő köteles fizetni.

  5. Az át nem vett visszaküldött termékek esetén a visszaszállítási díj a vevőt terheli. A termék újraküldése csak a csomag ellenértékének előre utalása esetén lehetséges.

 6. A megrendelések feldolgozása, azok teljesítése
  1. Vevő vásárlási szándékának megerősítése után az általa megadott e-mail címre értesítést kap az eladótól, valamint láthatja a megrendelését, amely tartalmazza a megrendelt terméket, és azok árát, valamint a rendeléshez tartozó rendelési kódot. A visszaigazolás csak a rendelés megérkezését jelenti. Miután az eladó feldolgozza a megrendelést, e-mailben, vagy telefonon értesíti a vevőt a termék rendelkezésre-állásáról, valamint a leszállításának idejéről. A feldolgozás kettő munkanapon belül történik. Amennyiben a vevő kettő munkanapon belül nem kap visszajelzést az eladótól, úgy megrendelésétől elállhat, mentesül az ajánlati kötöttség, valamint a szerződési kötelezettség alól. Abban az esetben, ha a vevő és az eladó között a vásárlás szerződéskötés formájában valósul meg, és az eladó a szerződésben meghatározott terméket a rendelkezésre állás hiányában nem tudja leszállítani, úgy köteles a vevőt haladéktalanul értesíteni, illetve ha a vevő előleget is fizetett azt 30-napon belül visszafizetni.

 7. Elállás joga
  1. A vevőnek, mint fogyasztónak indoklás nélkül jogában van 14-napon belül elállni a termékvásárlástól, melyet a 2014. június 13-tól hatályba lépett 45/2014 (II.26)-os kormányrendelet lehetővé tesz. A vevő elállásának szándékát e-mailen, telefonon, valamint levélben is megteheti. A vevőnek az elállás jogot az Ügyfél általi átvételnek időpontjától (illetve az általa kijelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételtől) kezdve 14-napon belül gyakorolhatja. A vásárlási szándéktól való elállás esetén a vételárat az eladónak haladéktalanul, de legkésőbb 14-napon belül visszatéríti az eladó, amennyiben a vevő visszaszolgáltatta a terméket az eladó részére. A termék visszaszállításával, visszajuttatásával kapcsolatos szállítási díjakat-költségeket a vevőnek kell állnia. Az eladó csak bontatlan, az általa elküldött állapotban veszi vissza az általa értékesített terméket. Amennyiben a megvásárolt termék: kenés, ragasztás, tömítéstechnikai, vagy hegesztéstechnikai termék, és a termék felbontásra, és abból felhasználásra került, úgy az eladó nem kötelezhető a megvásárolt termék visszavételére, a termék értékének visszafizetésére! Továbbá az eladó nem vesz vissza olyan gördüléstechnika elemet (csapágy, görgő, kerék.), amelyen egyértelműen észrevehető a beépítés nyoma, valamint a szakszerűtlen felhasználásból eredő sérülés. Munkaruha, munkavédelmi eszköz tekintetében a helytelenül kiválasztott munkaruházaton és munkavédelmi eszközön kialakult sérülés nem kötelezi az eladót a ruházat, valamint az eszköz visszavételére. Ha a visszaküldött termékről kiderül, hogy az nem rendeltetés szerint, volt kipróbálva, valamint az eszközt munkavégzésre is alkalmazták az eladó kártérítést kérhet a vevőtől az esetleges meghibásodás, károsodás, valamint értékcsökkenés miatt, melyet a hatályos jogszabályok biztosítanak.

 8. Garancia, jótállás
  1. www.csapagytech.hu által értékesített termékekre a jótállásról szóló 151/2003.(IX.22), és a 97/2014 (III.25) kormányrendelet rendelkezései az irányadók. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségét Ptk-ban és a 19/2014. (IV.29.) NGM által meghatározott rendeletek szabályozzák. A garancialevéllel ellátott termék garancialevelét a termék átvételekor a vevő gondosan őrizze meg, hogy az esetleges meghibásodás esetén a garanciát érvényesíteni tudja a termékre vonatkozó garancia idején. Meghibásodás esetén a vevő írásban, valamint telefonon tud érdeklődni a garancia érvényesítéséről a garancialevélben feltűntet javító szervizek valamelyikétől.
   A jótállás az alábbi esetekben nem érvényesíthető amennyiben a meghibásodás:
  • Nem rendeltetésszerű, vagy a használati utasításban leírtaktól eltérő alkalmazásból származik.
  • A nem megfelelő szállítás, vagy tárolásból eredő meghibásodás.
  • Környezeti hatásokból eredő, illetve a szerszámgépen kívüli (nem megfelelő hálózati feszültség, nem megfelelő elektromos táplálás Pl.: áramfejlesztő) okokból.
  • A gépet a szakszervizen kívül már előzőleg más személy, vagy szerviz javította.
  • Továbbá, ha a szerszámgép javítása megoldhatatlanná válik a gyártó, értékesítő, valamint a szerviz működési körén kívül álló okokból.

 9. Panaszkezelés
  1. A vevőnek módjában ál a szolgáltatásról, valamint a szolgáltatás minőségéről véleményt alkotnia, amit írásban, e-mail formájában, illetve szóban telefonon közölhet a szolgáltató részére. A szolgáltató székhelyén nem biztosít személyes konzultációt, azonban rendelkezésére álla a vásárlónak, mint fogyasztónak, ha annak kifogásai akadnának a megvásárolt termék, vagy szolgáltatással szemben. Az eladó, mint szolgáltató a célja a vevő, fogyasztó esetleges kifogásainak orvoslása, megoldása, továbbá a szolgáltató célja a különböző békéltetőtestületek, hatóságok bevonásának megelőzése. Amennyiben a szolgáltató, és a fogyasztó között nem alakul ki egyetértés egy esetleges vita megoldásában, úgy a fogyasztónak a hatályos jogszabályok keretein belül lehetősége van panasztételre, az erre hivatalos hatóságoknál. Ezzel kapcsolatos információkat IDE kattintva olvashat.